Skip to main content
BUGIS@叻沙・海南雞飯

個別食品七折優惠

- 本優惠適用於已接種疫苗的顧客。

- 所有優惠不可兌換現金或換成其他貨品或折扣,並且不設退換。

- 除特別列明外,優惠不可與商戶之任何其他推廣優惠、折扣╱特價產品、公價產品、禮券╱現金券、積分計劃、商戶內部優惠同時使用。

- 優惠數量有限,先到先得。

- 顧客於參與商戶內消費時,須出示此活動的優惠詳情,方可享用有關優惠。

- 所有餐飲優惠須另收取一成服務費,並會以原價計算(如適用)。

- 如有任何爭議,參與商戶保留最終決定權。

Sham Shui Po
Shop 305, 3/F D2 Place ONE, 9 Cheung Yee Street, Cheung Sha Wan, KL
T: 2116 0160

Shop No. L2-50 & 51, Level 2, V Walk, 28 Sham Mong Road, Sham Shui Po, KL
T: 2426 0289 / 2414 8789
Wong Tai Sin
Shop No. 234, Level 2, Plaza Hollywood, 3 Lung Poon Street, Diamond Hill
Hotline: 2116 0838
Tuen Mun
Shop No.L1-1 Level 1 V city, 83 Tuen Mun Heung Sze Wui Rd., Tuen Mun
Hotline: 2427 8989
Yuen Long
Shop LG15 & LG16, LG1/F, Tin Yiu Plaza, Tin Yiu Estate, Tin Wu Road, Tin Shui Wai, Yuen Long
Hotline: 2152 0689