Skip to main content
Cha Yu Restaurant

套餐七折

本優惠適用於已接種疫苗的顧客。

所有優惠不可兌換現金或換成其他貨品或折扣,並且不設退換。

除特別列明外,優惠不可與商戶之任何其他推廣優惠、折扣╱特價產品、公價產品、禮券╱現金券、積分計劃、商戶內部優惠同時使用。

優惠數量有限,先到先得。

如有任何爭議,參與商戶保留最終決定權。 優惠條款及細則的中、英文版本如有任何差異,均以英文版本為準。

Sai Kung
Shop No. 307A, 3/F., Choi Ming Shopping Centre, Choi Ming Court, 1 Choi Ming Street, Tseung Kwan O, New Territories.
Hotline: 2360 2301/2360 2308
Yuen Long
Shop Nos. G2D, G/F., Tin Shui Shopping Centre, Tin Shui (I & II) Estate, Tin Shui Wai, N.T.
Hotline: 2702 9366